Böckernas värld

Är det något som är underbart så är det ändå böcker. Att få sjunka ner i en stor lunta och bara låta sig dras iväg till en annan värld är fullkomligt fantastiskt och det finns så otroligt många olika böcker som man kan läsa.

Oavsett om du har läst en, hundra eller tusen bra böcker i ditt liv kan du säkert erinra dig den känsla av glädje, lugn och meningsfullhet du har upplevt varje gång du har gjort det.

En av de främsta anledningarna till varför jag läser böcker är för att få ta del av allt det fantastiska jag kan lära mig av dem. Varje bok ger ny information och nya perspektiv. En bra bok får mig att försvinna iväg och besöka nya platser och få nya intryck och tankar. När man tänker efter är det ganska fascinerande hur några sidor kan få en att växa, tänka, skratta, gråta och att reflektera över livet. Hur man kan gå in med en inställning och när boken är klar, komma ut med en helt annan.

IMG_2843

Att läsa böcker är ett ypperligt sätt att hålla hjärnan i form. Att läsa är som att göra mental gympa. Hjärnan måste omsätta information i form av språk till platser och sammanhang, som du sedan måste komma ihåg. Varje gång du läser en bok bekantar du dig med nya händelser, karaktärer och miljöer. Du lägger märke till och minns massa detaljer. Under själva minnesprocessen bildas nya kopplingar i hjärnan som gör att du kan koppla samman det du minns av boken med andra bokminnen. På så sätt kan det bli ännu lättare att komma ihåg vad du faktiskt har läst.

Bokläsning guidar dig på ett unikt sätt genom processen som behövs för att få tillgång till karaktärens upplevelser.

Läsandet har många fördelar: det ökar ditt ordförråd, gör dig mer analytisk och bättre på att skriva.  Det finns väl inget som bygger ut ditt ordförråd så mycket som att läsa böcker gör…? Medan du läser lär du dig nya ord liksom får en känsla för grammatik och olika sätt att uttrycka sig.

Böcker ger unika möjligheter till att få sätta sig in i någon annans situation. Så stor inblick som man kan få i författarens och karaktärernas känslor och tankar får man sällan i de människors man möter i vardagen. I böckerna måste du dessutom leva dig in i karaktärernas känslor och tankar för att kunna tillgodogöra dig innehållet.

Att läsa böcker är ett sätt att öppna oändliga, främmande och fascinerande världar. En resa i fantasin och till nya platser.

Vi läser väldigt olika, så klart. Jag läser helst deckare, kriminalare och romaner. Precis som med film, tidningar, dataspel och musik är smaken olika. Jag är alltid nyfiken på böcker och har alltid en bok på gång. Vissa läser jag fort och vissa lite saktare. Jag läser inte heller bara för att läsa utan jag läser för att jag vill lära känna just den boken, den karaktären och den miljön. Det finns alltid något att lära av berättelsen, även om jag inte tycker att alla böcker är lika bra.

Jag läser i pappersform. Kan inte vänja mig vid att läsa på mobilen/ läsplatta eller lyssna på en bok. Jag vill hålla i boken, känna den och vända sida efter sida. Omslagen på böcker är också en underbar inbjudan till att läsa en bok.

Många böcker har jag alltid på kö. Jag har ett särskilt system. När jag får/köper böcker lägger jag dom alltid i en viss ordning. Kollar omslaget, läser vad boken handlar om och hur tjock den är. Sedan lägger jag dom en efter en i den ordning jag ska läsa dom. Just nu har jag två böcker som bara var tvungna att hoppa först i kön men så är det när man inte kan vänta på vissa titlar och författare. Jag skriver även en lista på alla lästa böcker samt har en ”önskelista” med böcker som jag fått tips om.

Reading-books-quotes

 

Det finns alltid en till bok att läsa….

Hur har du det med läsandet?

Anneli

 

Nytt uppdrag….

Jag har fått ett roligt, tacksamt och spännande uppdrag.

Numera bloggar jag också på Carl Stridsbergs sida LoveLaholm.se! Det är så roligt och ärofyllt att Carl låter mig göra detta.

wp-image-687811522

Han har en jättebra sida om Laholm. Allt som händer lokalt med föreningar, företag och personer. Även mycket information för både boende och turister.

Det är en sida jag själv följt ett bra tag och Carl bloggar ju själv här med sin blogg LoveLaholm.

Det kommer att bli inlägg med lokal förankring, men även lite annat jag sysslar med.

Välkomna att följa mig även där!

wp-image-1620213291

Anneli

Arbetsförmedlingen- Ett föråldrat begrepp?

Idag besökte jag Arbetsförmedlingen för att ta reda på vad dom kan hjälpa mig med.

Inte mycket visade det sig.

Jag hade gjort i ordning alla mina papper: Cv, personligt brev, betyg, referenser och en lista som jag ville att arbetsförmedlaren skulle hjälpa mig med.

När jag först kom in på Arbetsförmedlingen måste jag ta en nummerlapp för att kunna meddela mitt ärende.(Bara jag där.) Sitta och vänta tills jag blev framkallad av en arrogant tjugoåring som undrade om jag var där för första gången, för i så fall måste jag skriva in mig själv på monitorn vid entrén. Så klart, varför skulle han behöva hjälpa till?  Förklarade att jag var inte säker på om jag behövde skriva in mig och att jag ville fråga en arbetsförmedlare om råd eftersom Försäkringskassan skickat mig.

Då är det bäst att du registrerar dig vid monitorn så hjälper vi dig så fort vi kan.

Ta ny nummerlapp och sitta och vänta.(Fortfarande bara jag där.)  Blir framkallad igen av samma tjugoåring som undrar om jag registrerat mig. Jovisst, jag fattade vad jag skulle göra första gången. Nu var det tid att visa legitimation och så frågade han om mina uppgifter stämmer. Eh, ja det gör dom. Har alldeles nyss själv lagt in mina uppgifter.

Sitt ner och vänta igen så kommer handledaren snart. Toppen!

Väntade i 45 minuter innan jag blev inkallad. (Ännu bara jag där.)

Äntligen blev jag inkallad och fick förklarat mig ärende och då kom frågan ”Vad kan jag hjälpa dig med?” Berättade att enligt Försäkringskassan har Arbetsförmedlingen ett jobb till mig som inte innefattar att jag måste koncentrera mig eller använda händerna åtta timmar om dagen. Fick beskedet att några sådana jobb finns inte. Nähä det menar du inte? Det är nog bara överraskande för dom på Försäkringskassan.

Handledaren hjälpte mig så gott det gick att lägga upp en plan för jobbsökande. Hon lovade även att kontakta Försäkringskassan för att höra om eventuell arbetsträning är aktuell. Önskade henne bättre framgång än vad jag haft.

Mer än så blev det inte. Sen är det meningen att jag själv aktivt ska söka ”passande” jobb(vet fortfarande inte vad det är!) och återkomma till henne om tre månader.

job

I tre månader kan jag alltså i praktiken vara arbetslös utan att ha kontakt med Arbetsförmedlingen och utan att dom vet hur många, om några alls, jobb jag söker.

Jättebra hjälp. Trodde dom var förmedlare av arbeten. Suck.

Hela systemet kring Arbetsförmedlingen behöver en allvarlig granskning. Hur kan det få gå till på detta sätt? Det är så många som hamnar emellan.

Jag är så trött på att ha med myndigheter att göra.

Ann-Christine Kalén. Samverkanssamordnare. Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland.
Denna information sitter uppsatt på Arbetsförmedlingens notis tavla. Sant eller falskt?
Planeringen dokumenteras i Försäkringskassans Plan för återgång till arbete och i Arbetsförmedlingens Handlingsplan Båda myndigheterna skall vara uppdaterade – alla steg tas tillsammans. Lärmål bild 10: Målet är att tydliggöra vikten av en tydlig struktur i den gemensamma planeringen. Att lägga grunden för ett arbetssätt som styrs av en tydlig målformulering som innehåller tydliga delmål. Syftet med övningen är att koppla vikten av planering med mål och delmål till ett fungerande samarbete. Till samtalsledaren: Vårt samarbete kommer att styras av den gemensamma planeringen som gjorts tillsammans med och utifrån kundens unika behov. Den gemensamma planeringen är det första steget som vi tar efter den avslutade gemensamma kartläggningen. Vi vet av erfarenhet att den här planeringen inte alltid görs tillsammans, att arbetsförmedlaren tillsammans med kund planerar de fortsatta åtgärderna ensamma för att sen rapportera resultatet till personlige handläggaren. Här är det viktigt att trycka på just vikten av att planeringen ska göras tillsammans kunden, personlige handläggaren och arbetsförmedlaren. Syftet med den gemensamma planeringen är att tillsammans utifrån vad som framkommit i den gemensamma kartläggningen definiera vad målet med den aktiva insatsen ska vara. Planeringen ska redan från början innehålla ett eller flera konkreta delmål. För att säkra att kunden får det stöd som planerats är det viktigt att ansvarsfördelningen och de konkreta delmålen är tydliga för alla parter. Planeringen dokumenteras i FK´s Plan för återgång i arbete och i AF´s handlingsplan. Det finns ingen gemensam planeringsmall men eftersom planeringen görs tillsammans vid samma tillfälle så säkerställer man att de är likalydande. FK och AF har ett gemensamt uppföljnings och utvärderingsansvar. För att kunna ta det ansvaret krävs en bra struktur i planeringen. Ett väl fungerande arbetssätt är att man innan varje uppföljningsmöte är slut så har man gemensamt bokat in nästa uppföljningsmöte och bestämt syftet med det mötet. Hur ofta uppföljningsmötena ska ske är helt beroende på kundens unika behov. Om något händer som avviker från planeringen kan man snabbt stämma av och boka in ett möte. Eftersom vi har ett gemensamt uppföljnings och utvärderingsansvar är det viktigt att våra respektive roller och ansvarsområden är tydliga. Kunden har ett ansvar för att delta i planerade aktiviteter, den personlige handläggaren har ett uppföljande ansvar och arbetsförmedlaren har ett utförande ansvar. Det innebär för den personlige handläggarens del att man utifrån sin profession ansvarar för att följa upp, vara kontaktytan mot vården, arbetsgivare eller annan viktig funktion i kundens nätverk. Uppföljningsmötena sker i formen av avstämningsmöten. Övning: Bikupor/cafébord. Reflektera själva först 4 min. Vad innebär ett konkret, handgripligt gott samarbete i vardagen. Varför är detta så viktigt? Hur gör vi för att få det att funka? Berätta sen i bikupan. Fånga i storgrupp huvuddragen och dokumentera löpande på blädderblock, lyft fram bra exempel som kommit upp. Fördjupning: 30 kap. SFB När en rehabiliteringsplan ska upprättas. 12 § Om den försäkrade behöver en rehabiliteringsåtgärd, för vilken rehabiliteringsersättning kan lämnas, ska Försäkringskassan upprätta en rehabiliteringsplan. Planen ska i den utsträckning det är möjligt upprättas i samråd med den försäkrade. Rehabiliteringsplanens innehåll. 13 § En rehabiliteringsplan ska ange 1. de rehabiliteringsåtgärder som ska komma i fråga, 2. vem som har ansvaret för rehabiliteringsåtgärderna, 3. en tidsplan för rehabiliteringen, 4. de uppgifter i övrigt som behövs för att genomföra rehabiliteringen, och 5. den beräknade kostnaden för ersättning under rehabiliteringstiden. Kontroll och uppföljning. 14 § Försäkringskassan ska fortlöpande se till att en rehabiliteringsplan följs och att det vid behov görs ändringar i den. Vägledning Sjukpenning och samordning. Kap 9 Utredning av rätten till sjukpenning och möjligheterna till återgång i arbete. Kap. 18 Samordning och samverkan. Kap. 19 Rehabiliteringsplan och plan för återgång i arbete. Kap. 20 Rehabiliteringsåtgärder. Kap. 21 Rehabiliteringsersättning.
Samma notis tavla. Verkar inte som om dom är medvetna om sina egna mål!

 

 

 

Anneli

Hjälpmedel

Allteftersom jag märkt att min kropp blivit allt svagare och mina händer allt ömmare har jag skaffat hjälpmedel för att underlätta vardagen.

wp-image-96956598

Det handlar om att göra samma saker fast på ett annorlunda sätt. Det finns så mycket som kan underlätta och hjälpa till.

Nuförtiden finns det en hel del man kan köpa själv, både i affärer och på nätet. Men även hos en arbetsterapeut kan man få råd och tips på vilka hjälpmedel som finns tillgängliga och då hjälper de till med att ordna det.

Jag som pysslar mycket i köket med matlagning och bak har skaffat mig baksaker som är lätta och ordentliga att hålla och med tjockare handtag för att slippa ”knip” rörelsen.

En kavel i lättplast och med tjocka handtag.
Brödkavel i plast med tjocka handtag.
Gastro Max är ett företag som tillverkar ergonomiska hjälpmedel till b.la köket. Dom är gjorda i ett lätt material och lite mer rundade i handtagen.
Gastro Max är ett märke som tillverkar ergonomiska hjälpmedel för b.la köket och det finns att köpa i välsorterade butiker.

 

Använder även stekpannor och kastruller gjorda i teflon som inte är så tunga att förflytta och hantera.

Andra områden där jag behövt hjälp och anpassning är städmaterial. Det blev för tungt och för klumpigt för mig att dra runt på dammsugaren så då hittade vi denna fantastiska dammsugaren från Electrolux. Den heter Ergorapid.

En räddare i nöden och ett förträffligt hjälpmedel för någon som jag som alltid försöker hålla dammet borta. Finns även en avtagbar del att använda som en handhållen dammsugare för mindre ytor och städ. Moppen är också ett bra alternativ att använda för att undvika ”vrid” rörelsen man får med en vanlig mopp och spann. Här sitter en vattenbehållare på skaftet och det är bara att spruta ut vattnet på golvet med tången på handtaget och tvätta rent. Lätt som en plätt!

Praktiska saker som mina datorstöd är ovärderliga och gör att jag lättare kan skriva längre stunder.

20171226_091955

T.om ratten på bilen är ergonomisk ( utan att jag först visste det!)

Så det finns hjälp och stöd att få för att underlätta vardagen. Ibland på ställen man minst anar och ibland vet man inte att man behöver det förrän man ser det.

Anneli

P.S. Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar.

Bemötande

Hur viktigt är bemötandet?

I fredags var jag på nervhastighetsmätning av mina händer och bemötandet jag fick lämnade mycket att önska.

Jag var nervös och orolig innan därför att jag inte visste riktigt vad som väntade. Jag har varit på en del undersökningar och utredningar genom åren och tycker att jag alltid blivit bra bemött. Men så fort jag kom in i undersökningsrummet i fredags kände jag av den dåliga stämningen.

Personen som skulle utföra mätningen stod med ryggen mot mig och läste min journal samtidigt som hon presenterade sig som hastigast. Titel och annat har jag ingen aning om. Jag blev inte lugnad på något sätt och informationen om vad som skulle hända var knapphändig och saknade allt intresse.

Är detta verkligen rätt person för jobbet? Jag har jobbat med och träffat massor av personer med dålig inställning till sitt arbete och inte varit intresserad av patienten.

Bemötandet borde vara det viktigaste i kommunikationen med patienten. Det finns med i allt vi gör. Ofta sägs att man ska vara vänlig och tillmötesgående. Men frågan är vad innebörden av ett gott bemötande är. Räcker det med att vara snäll? Räcker det med att vara korrekt och artig?

Bemötandet människor emellan lägger grunden till hur mötet kommer att fungera.

Det är viktigt att fånga upp och förstå en annan människas känslor men också att använda sig av den förståelsen i mötet med personen. Att visa förståelse gör vi genom ord och handling.  I mötet med människor gör vi alltid en avläsning av kroppsspråk och ansiktsuttryck och omedvetet för vi över våra känslor till andra genom just kroppsspråk och ansiktsuttryck.

Vi har alla erfarenhet av att bli otrevligt bemötta. Vi känner det inom oss och det påverkar vår bild av oss själva. Vi kan känna oss otrevligt bemötta även om den andre har gjort ”rätt”, till exempel svarat på våra frågor och behandlat oss artigt.

Ändå kan vi känna att den andre personen inte bryr sig om oss. Och där någonstans finns förmodligen hemligheten; det räcker inte med att vara snäll, korrekt och ha kunskaper. Det måste till en relation. Och vårt bemötande som professionella hänger samman med självbestämmande, trygghet, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning och delaktighet och inte minst god kvalitet.

Ett bra bemötande handlar om att visa respekt för en annan människa.

Extra viktigt, kan jag tycka, är bemötandet med patienten. Just den patienten är en egen person med en egen historia. Det gör varje möte med en patient unikt och speciellt.

Relationen man har till tex sin läkare eller sjuksköterska är något som präglar hela ens sjukdomsbild och behandling. En öppen dialog runt sjukdomen och välbefinnande med patienten leder till större förståelse hos vårdpersonalen om patientens upplevelse och det blir lättare att tillgodose patientens behov. Genom samtal kan frågor besvaras och förhoppningsvis minskas oro. Men allt detta kan endast funka i fall bemötandet är professionellt, informativt och framförallt visat intresse för just den individen.

Här är några tips som jag tycker funkar bra och som jag själv använder mig av.

Att tänka på:

  • Ögonkontakt
  • Benämn patienten vid namn
  • Var närvarande ( Var här och nu)
  • Lyssna aktivt
  • Fråga
  • Visa empati
  • Var personlig men inte privat
  • Information ger trygghet

Det krävs träning och erfarenhet att kunna ge ett bra, professionellt bemötande särskilt när man möter patienter med olika utmaningar i form av sjukdom eller behandling.

Långt ifrån alla passar till ett jobb inom vården. Tror tyvärr att många har någon slags erfarenhet av oprofessionella, okunniga och osympatiska vårdanställda.

Men förhoppningsvis överväger alla andra positiva erfarenheter den lilla delen som är dom dåliga.

Det ska vara lärorikt, roligt och intressant att bemöta sina patienter och ett äventyr att få privilegiet att lära känna just den personen.

wp-image-1636041111.

 

.

 

Vad har ni för erfarenheter? Bra? Dåliga?

Anneli

 

Intervju och samtal

Igår var jag på anställningsintervju.

Jag försöker att rikta in mig på andra jobb som jag skulle kunna klara av och någon gång ibland dyker det upp något intressant.

För ett tag sedan såg jag en annons om att en enhetschef för korttidsvården söktes. Tyckte det verkade intressant och sökte jobbet. I måndags hörde dom av sig därifrån och ville att jag skulle komma på intervju. Blev jätteglad att jag kom så långt och det var också längesedan jag var på jobbintervju.

Har alltid tyckt att det är givande och intressant att komma på samtal om nya jobb. Även om intervjun eller jobbet inte visar sig vara vad jag trott har jag alltid lärt mig något av det. Just i detta tror jag inte att jag kommer vidare. Även om jag hade högskolekompetensen som krävdes saknar jag företagsekonomi och det är andra som har sökt som har den kompetensen. Det blev bra i alla fall. Nu har jag erfarenhet av det.

Hade även en tid bokad med psykoterapeuten.

Samtalen med honom är ingående och emellanåt ganska blottande. Det krävs ju att jag är ärlig mot mig själv annars tjänar det ingenting till.

Vi diskuterade min personlighet och vad som symboliserar den. Javisst kunde jag komma på några uppenbara saker men så svårt det är att behöva tänka på djupet vad jag är för person.

Jag är alltid glad och öppen (det hade han också plockat upp), godhjärtad ,positiv och väldigt fokuserad när jag ska göra något. Fick ju även lägga till prestationsinriktad och envis till det (efter att terapeuten fört det på tal). Och, jo, det stämmer.

Hur lägger man då till detta på ett positivt sätt för sjukdomen och inte emot sjukdomen? Jag tänker ofta i negativa termer när jag tänker på min värk och det jag inte kan/ klarar av.

Tror att det krävs en stark, envis person för att leva med en kronisk värksjukdom. Även om jag ibland får mina törnar så krävs det en hel del fysisk och mental styrka för att handskas med det. Javisst skulle jag ha velat vara smärtfri och utan sjukdom men skulle jag vara samma person utan Fibromyalgin? Det svaret får jag nog aldrig.

wpid-img_44957902094320

Det är läxan till nästa gång. Att lägga till mina personlighetsdrag till att passa in i livet med en kronisk sjukdom. Jag måste hitta mitt sätt med sjukdomen.

Hm, tål att tänkas på.

Anneli

Multimodal smärtbehandling

Har nu varit hos en smärtspecialist på Neurologen.

Det var ett givande besök hos en läkare som var intresserad av mig och mina värkproblem. Det blev ett långt samtal och början på en utredning som förhoppningsvis får mig in på ett bättre spår.

Jag har försämrats mycket sedan jag började jobba heltid och Fibromyalgin vill inte längre samarbeta. Hade med mig en lista på symtom jag själv hade märkt.

Läkaren höll med om att testerna inte var bra, mina muskler är ömma, svullna och svaga, koncentrationen är dålig och jag har svårt att fokusera. Skönt på ett sätt att få bekräftat att jag inte hittar på men samtidigt en stor besvikelse att jag gått så många steg tillbaka och inte framåt som jag velat. Att höra läkaren faktiskt säga rakt ut hur läget verkligen ligger till är smärtsamt men samtidigt väldigt ärligt och uppskattat. Behövde höra att jag inte längre kan påfresta kroppen för sådant den inte klarar av och försöka anpassa kroppen och smärtan.

Rekommendationen blev två månaders heltids sjukskrivning medan jag går igenom behandling och även efter det trodde läkaren att jag bara kan jobba 50% med mina nuvarande arbetsuppgifter.

Behandlingen innebär försök med en ny tablett som heter Efexor. Det är en antidepressiv och ångestdämpande medicin. (Jag är inte depressiv men denna medicin funkar tydligen bra med Fibromyalgipatienter.)

Blev även erbjuden ett program som heter multimodal smärtbehandling där ett team med läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och psykolog ingår. Behandlingen sker på en och samma klinik hela tiden och jag ska få träffa samma människor. Där ska jag få veta mer om hur jag ska hantera smärta och stress med olika träningsformer för att öka möjligheten att leva ett normalt liv som möjligt där fritid och arbetsliv fungerar.

Your-Recovery-Sign-1080x675

Behandlingen börjar idag med besök hos psykolog och fysioterapeut.

( Nu väntar jag på besked från försäkringskassan om mitt läkarintyg blir godkänt eller inte.)

Anneli